Skip to Content

芡實粥

【食材】 

芡實100    胡桃肉20    紅棗20枚    冰糖適量

【作法】 

1.  芡實打碎;胡桃連皮研碎;紅棗泡後去核,按常法共煮粥,加冰糖令溶。 

2.  一日2次,作點心食。 

【功效】 

1.  適用於慢性支氣管炎。 

2.  老年虛喘最宜。

 

 

本文《摘錄自百病食療與藥食禁忌/立得出版社》

適用的疾病